Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Regulament de exercitare a pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti (2003)

(Prezentul regulament constituie ANEXA si face parte integranta din Acordul din 1 august 2003 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești. )
 
 
PARTEA I
Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului


ARTICOLUL 1
Pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice este prohibit dupa cum urmeaza:
a) in raul Prut, in zonele inundate permanent sau temporar si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, 60 de zile consecutive, in perioada 1 aprilie - 30 iunie;
b) la gura de varsare a raului Prut in Dunare, pe o distanta de 500 m de ambele parti si pe cursul raului pe o distanta de 10 km de la confluenta, in perioada 1 martie - 1 iunie;
c) in raul Prut, in fata garlelor, canalelor si privalelor de alimentare a baltilor si lacurilor, pe o distanta de 500 m de ambele parti ale gurilor de varsare, precum si in interiorul acestora, in perioada 15 martie - 15 iunie;
d) in raul Prut, in zona de 500 m in aval de baraj, in tot cursul anului.

 

PARTEA a II-a
Protectia resurselor piscicole

ARTICOLUL 2
(1) Partile, la recomandarea Grupului mixt de lucru, pot institui zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
   a) de protectie a reproducerii, ce reprezinta locuri predilecte pentru depunerea icrelor (pontelor) si dezvoltarea puietului;
   b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
   c) de protectie pentru iernarea pestelui.
(3) In zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:
   a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
   b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi: ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea vegetatiei, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
   c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor pe mal.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:
   a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
   b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

ARTICOLUL 3
(1) Partile, la recomandarile Grupului mixt de lucru, vor promova programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, prin:
   a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
   b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
   c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
(2) In caz de necesitate, partile pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulari.

ARTICOLUL 4
(1) Partile, la recomandarile Grupului mixt de lucru, pot declara regiuni de crutare anumite zone ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.
(2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt: recoltarea vegetatiei, extragerea balastului, vanatul, cresterea animalelor, turismul.
(3) Partile, prin administratorii legali, au obligatia sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare si sa asigure paza si controlul respectarii prevederilor stabilite in alin. (2).

ARTICOLUL 5
In scopul protectiei resurselor piscicole, sunt supuse interdictiei urmatoarele actiuni si activitati:
   a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului;
   b) recoltarea stufului, papurii, rogozului si a altor plante acvatice, fara autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosinta piscicola;
   c) inchiderea cu orice fel de materiale si unelte de pescuit a garlelor, canalelor, privalelor de legatura cu lacurile, baltile si terenurile inundabile, daca prin aceasta se impiedica accesul sau se captureaza pestii care migreaza in timpul viiturilor ori in perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o data cu resursele piscicole din ele;
   d) modificarea regimului de scurgere a apei, in scopul practicarii pescuitului, fara acordul administratorului;
   e) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor si canalelor pescaresti, taluzurilor si malurilor inierbate, precum si distrugerea, degradarea sau micsorarea zonelor de protectie a apelor;
   f) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raului, garlelor sau canalelor;
   g) reducerea din culpa a debitelor de apa, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor piscicole;
   h) folosirea, cu orice titlu, de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, vintire, taliene, precum si alte tipuri de unelte de pescuit comercial, de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malul si in apele care fac obiectul acordului;
   i) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive, cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu plase din fire monofilament si cu orice alte unelte intepatoare si agatatoare;
   j) pescuitul in scop comercial cu unelte din plasa cu marimea laturii ochiurilor sub dimensiunile minime prevazute in prezentul regulament.

ARTICOLUL 6
Partile, de comun acord, pe baza studiilor si a cercetarilor fundamentate stiintific, pot sa modifice perioadele, duratele si zonele de prohibitie din apele care fac obiectul acordului, la recomandarea Grupului mixt de lucru.

 

PARTEA a III-a
Conditiile pentru exercitarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

ARTICOLUL 7
Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai in cursul zilei, de la rasaritul pana la apusul soarelui, cu respectarea urmatoarelor reguli:
   a) pescuitul in raul Prut, in lacul de acumulare Stanca-Costesti si in bazinele limitrofe se practica cu cel mult doua undite sau doua lansete cu cate doua carlige fiecare;
   b) pescuitul recreativ/sportiv se practica numai de pe mal;
   c) in timpul iernii pescuitul in scop recreativ se poate efectua si pe gheata, cu exceptia zonelor de protectie speciala a iernarii pestelui;
   d) in timpul unei zile de pescuit se pot retine cel mult 5 kg de peste sau numai un singur exemplar daca masa lui corporala depaseste 5 kg.

 

PARTEA a IV-a
Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti si ale marimii laturii ochiurilor de plasa

ARTICOLUL 8
(1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit sunt urmatoarele:

1Avat (Aspius aspius)40
2Babusca (Rutilus rutilus carpathorossicus)15
3Batca (Blicca bjoerkna)15
4Biban (Perca fluviatilis)12
5Caras (Carassius auratus)15
6Clean (Leuciscus cephalus)28
7Cosac (Abramis sp.)25
8Cosas (Ctenopharyngodon idella)40
9Crap (Cyprinus carpio)35
10Morunas (Vimba vimba carinata)25
11Mreana (Barbus barbus)27
12Novac (Aristichtys nobilis)40
13Oblete (Alburnus alburnus)12
14Platica (Abramis brama)25
15Rizeafca (Alosa caspia nordmann)15
16Rosioara (Scardinius erythrophthalmus)15
17Sanger (Hypophthalmichtys molitrix)40
18Scobar (Chondrostoma nasus)25
19Scrumbie de Dunare (Alosa pontica)22
20Somn (Silurus glanis)60
21Salau (Stizostedion sp.)40
22Stiuca (Esox lucius)40
23Vaduvita (Leuciscus idus)30
24Raci10
25Scoici8
26Broaste30 g/ex.

(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.
(3) Speciile de pesti care nu sunt prevazute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.
(4) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
(5) Se interzic achizitionarea, procesarea si depozitarea exemplarelor de pesti ale caror dimensiuni comerciale sunt mai mici decat cele prevazute la alin. (1).
(6) La pescuitul in scop comercial se admite existenta pestelui cu lungimea sub dimensiunile stabilite la alin. (1), in proportie de pana la 10% din numarul total de peste pescuit.
(7) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

ARTICOLUL 9
La pescuitul in scop comercial nu se admit unelte de pescuit stationar cu marimea laturii ochiului de plasa mai mica de 55 mm, iar la navod, aripile de minimum 50 mm si matita de minimum 30 mm.

 

 PARTEA a V-a Diverse

ARTICOLUL 10
(1) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna acvatica este permisa numai cu acordul partilor, la recomandarea Grupului mixt de lucru.
(2) Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor partilor.

ARTICOLUL 11
(1) In functie de rezultatele cercetarilor si de evolutia marimii stocurilor populatiilor piscicole, partile pot sa modifice si sa completeze prevederile referitoare la dimensiunile minime ale pestilor si ale marimii laturii ochiului de plasa ale uneltelor de pescuit si sa stabileasca tipul si numarul de unelte de pescuit pe care poate sa le utilizeze o persoana autorizata pentru exercitarea pescuitului in scop comercial.
(2) Pescuitul in scopuri stiintifice si de control se efectueaza in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice loc, cu orice metode si unelte de pescuit, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, in baza unei autorizatii emise de autoritatea publica centrala a fiecareia dintre parti, care se ocupa de pescuit si acvacultura.

ARTICOLUL 12
(1) In cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament, se va aplica legislatia in domeniu, in vigoare in statele partilor.
(2) Prezentul regulament constituie anexa la Acordul incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti si face parte integranta din acesta.
(3) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat, la initiativa uneia dintre parti, in baza consimtamantului reciproc al acestora.


--------
* Publicat in Monitorul Oficial nr.756 din 29 Octombrie 2003.

 
Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
East Spinning Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.