Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Ordinul 20 din 2-02-2010 privind practicarea pescuitului recreativ si sportiv

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN
privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor
de pescuit sportiv

in temeiul:
- art.16, art.23, alin.2), art. 25, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009;
- art. 8, lit. A, pct.c) din Hotarârea Guvernului nr. 1194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7, alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
- art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
Având in vedere:
- consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr.15/08.01.2010,
Ministrul Agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin.


Art.1.

Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in calitate de administrator al resursei acvatice vii.

Art.2.
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite

Art.3.
(1) - Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual

Art.4.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.5.
(1) in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, se infiinteaza Registrul unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.

(2) Modelul „Registrului unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri” este prezentat in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) inscrierea Registrul unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:
- cerere de inaintare catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;
- statut;
- act constitutiv;
- certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
- cod de inregistrare fiscala;
- avizul de luare in evidenta eliberat de catre Ministerul Mediului si Padurilor.

Art.6.
Regulamentul privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate in in Anexa nr.3 si face parte integranta din prezentul ordin.

Art.7.
Asociatiile de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si forurilor de reprezentare la nivel national pot sprijini cu persoane angajate si autorizate in condițiile legii, personalul Agenției Nationale pentru Pescuit si
Acvacultura cu drept de inspecție și control, in acțiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infractiunilor.

Art.8.
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.

Art.9.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 876 din 24.12.2008, modificat si completat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 436/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului
recreativ-sportiv in bazinele piscicole naturale, se abroga.

Art.10.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministru,
Mihail DUMITRU


Anexa nr. 1
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal.

 

permis pescuit 2010

 

Descriere :
Permisul este de tip laminat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 7 cm


Anexa nr. 2

Registru unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi

Registru unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi

 


Anexa nr.3

REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV / SPORTIV

PARTEA I - Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului

Art. 1.
Pescuitul oricaror specii de pesti si a altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului.

PARTEA a-ll-a - Protectia resurselor piscicole

Art. 2.
(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.

(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;
b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
c) de protectie pentru iernarea pestelui.

(3) in zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:
a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole cum ar fi:
- ingustarea/bararea cursului apei,
- taierea si recoltarea vegetatiei,
- extragerea de namol, nisip si pietris,
- colectarea ghetii.
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii;
a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

Art. 3.
(1) Asociatiile de pescari sportivi pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:
a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.

(2) In caz de necesitate, se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art.4.
(1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) , declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.

(2) in apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt :
-recoltarea vegetatiei,
-extragerea balastului,
-vanatul,
-cresterea animalelor,
-turismul.

Art. 5.
in scopul asigurarii protectiei resurselor piscicole, Asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa respecte prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009.

PARTEA a lll-a - Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

Art.6.
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009.

PARTEA a lV-a - Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti

Art.7.
(1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

(3) PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

PARTEA a V-a - Diverse

Art.8.
(1) Popularea sau aclimatizarea de specii noi este permisa numai cu acordul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor ANPA.

Art. 10.
Asociatiile si Federatiile de Pescari Sportivi consimt sa - si armonizeze actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, in vederea practicarii pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23, alin.4, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009.

Art. 11.
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009 si a legislatiei secundare stabilita prin Ordin al
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

 

--------
* Ordinul a fost publciat in Monitorul Oficial nr.75 din 2 Februarie 2010.

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
WSB Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.