Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Ordinul de prohibitie 2010

ORDIN
privind prohibitia pescuitului în anul 2010

 Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr. 83 din 8 ianuarie 2010 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 113.113 din 1 Februarie 2010 al Directiei generale protectia naturii si managementul ariilor naturale protejate din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
in temeiul:
- art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
-art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
- art. 8 lit. A.e) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si Ministrul mediului si dezvoltarii durabile emit urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1a - Zone si perioade de prohibitie

Art. 1. -  (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 5 aprilie-3 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 5 aprilie-19 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 100 de zile, in perioada 1 aprilie-9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii - Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 5 aprilie-3 iunie inclusiv.
Art. 2. - In complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
Art. 3. - Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
  a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre baraj Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;
  b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie-30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
  c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
  d) lacul Gasca din complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
  e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
  f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
  g) pe bratul Sfantu Gheorghe, zona km 22-25, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  h) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  i) pe Dunare, zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-80 (Galati), pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  j) pe bratul Borcea, zona km 37-47 (Fetesti), pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
  l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele:
      NV: 43?47' lat. N si 28?35'18'' long. E
      NE: 43?47' lat. N si 28?40' long. E
      SV: 43?44'20'' lat. N si 28?35'18'' long. E
      SE: 43?44'20'' lat. N si 28?40' long. E
si a carei limita dinspre mal este balizata.
Art. 4. - (1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
  a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
  b) lucrarile care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
  c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
  d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
  a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
  b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

SECTIUNEA a 2-a - Specii si perioade de prohibitie

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti dupa cum urmeaza:
  a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana in data de 31 martie inclusiv;
  b) lostrita, pastravul de mare si mihaltul, tot timpul anului;
  c) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si intre 15 septembrie si 31 decembrie 2010, iar lipanul incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai 2010;
  d) sturioni, in tot timpul anului, cu exceptia:
    - pescuitului in scop stiintific;
    - pescuitului reproducatorilor din populatiile de primavara si de toamna in stare vie pentru Programul de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni.
(2) In apele Marii Negre se interzic:
  a) pescuitul rechinului, pe o durata de 47 de zile, in perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;
  b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante tot timpul anului;
  c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
  d) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra pentru 2010.
Art. 6. - Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial al scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
  a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 7 zile, in perioada 5-11 aprilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 22 de zile, in perioada 11 aprilie-2 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 19 aprilie-18 mai inclusiv.
 Art. 7. - Capturarea sturionilor se realizeaza in stare vie, in urmatoarele zone si perioade:
 - pe o durata de 46 de zile in perioada de migratie de primavara, 1 martie-15 aprilie inclusiv, si 61 de zile in perioada de migratie de toamna, 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, in zonele stabilite la art. 3 lit. g)-j).

SECTIUNEA a 3-a - Dispozitii finale

Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.
(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale pe o durata de 183 de zile, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
Art. 9. - Dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
  a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate pentru producerea de material piscicol;
  b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2009;
  c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
  d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.
Art. 12. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului nr. 84/189/2009 privind prohibitia pescuitului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 147 din 9 martie 2009.
Art. 13. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile,

Laszlo Borbely

 

* Publicat In Monitorul Oficial nr 109 din 18/02/2010.

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
East Spinning Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.