Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Ordinul de prohibitie 2011

ORDIN
privind prohibiția pescuitului în anul 2011

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 105 din 20 ianuarie 2011 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și nr. 180.468 din 16 februarie 2011 al Direcției biodiversității din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, în temeiul:
- art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și Ministrul mediului și dezvoltării durabile emit urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1 - Zone și perioade de prohibiție

Art. 1. - (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv, și în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 4 aprilie-18 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie-30 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării-meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv.

Art. 2. - În Complexul Razim-Sinoe și în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iulie inclusiv.

Art. 3. - Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție;
  b) Dunărea Veche, între confluența canalului Olguța cu Dunărea Veche și confluența Dunărea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu
eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
  c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 și până la confluența cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
  d) lacul Gâscă din Complexul Somova-Parcheș, în tot timpul anului;
  e) lacurile Erenciuc și Zmeica în tot timpul anului;
  f) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
  g) pe brațul Sfântu Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie-15 aprilie și 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  h) pe brațul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie-15 aprilie și 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
  i) pe Dunăre, în zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului și Pluton) și Mm 75-78 (Galați) pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie-15 aprilie și 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  j) pe brațul Borcea, zona km 33-48 (Fetești), pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie-15 aprilie și 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
  k) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării;
  l) zona Rezervației Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
    NV: 43°47' lat. N si 28°35'18" long. E;
    NE: 43°47' lat. N si 28°40' long. E;
    SV: 43°44'20" lat.N si 28°35'18" long. E;
    SE: 43°44'20" lat. N și 28°40' long. E
    și a cărei limită dinspre mal este balizată.

Art. 4. - (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecție sunt interzise:
  a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice;
  b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea / bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;
  c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;
  d) admiterea în zonă a rațelor și gâștelor domestice.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), activitățile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situații:
  a) când pescuitul se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;
  b) din considerente de prevenire a inundațiilor.

SECTIUNEA a 2-a - Specii și perioade de prohibiție

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești, după cum urmează:
 a) știuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 26 martie în anul 2011 și pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anul 2012; în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, pescuitul știucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv și a momelilor artificiale;
  b) lostrița, păstrăvul de mare, lipanul, mihalțul și caracuda, tot timpul anului;
  c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânei și coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie și din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
 d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepția:
    - pescuitului în scop științific;
    - pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare de susținere a Dunării și dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) în apele Mării Negre se interzic:
  a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47 de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
  b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
  c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
  d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menținându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1.256 al Consiliului din 17 decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră, în condițiile folosirii unor unelte (setei) cu latura ochiului 2a = 400 mm și dimensiunea minimă pentru calcan de cel puțin 45 cm...

Art. 6. - Prohibiția pescuitului în scop comercial și familial al scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare astfel:
  a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 8 zile, în perioada 24 aprilie - 1 mai inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 de zile, în perioada 1 mai - 22 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 14 mai - 12 iunie inclusiv.

Art. 7. - Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de 46 de zile, în perioada 1 martie - 15 aprilie inclusiv, în zonele:
- Dunăre Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului și Pluton);
- brațul Borcea, km 37-47(Fetești).

SECTIUNEA a 3-a - Dispoziții finale

Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în perioada 4 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.

Art. 9. - Dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepția celor din teritoriul Rezervației Biosferei :Delta Dunării".
(2) în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole dețin licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
  a) facturile fiscale de achiziție a materialului piscicol de la societățile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
  b) bilanțul financiar-contabil pentru anul 2010;
  c) facturile privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleșteelor;
  d) licența de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte și în prezența reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 8/126/2010 privind prohibiția pescuitului în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul Mediului si Dezvoltării Durabile,

Cristian Apostol
secretar de stat

 

* Publicat în Monitorul Oficial nr.166 din 8/03/2011.

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
PlanetCarp
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.