Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Proiect privind Ordinul de prohibitie 2011

Varianta finala a ordinului publicata in Monitorul Oficial o puteti gasi aici:
Ordinul de prohibitie 2011.


 
REFERAT DE APROBARE

Gestionarea resurselor acvatice vii este o acțiune completă de exploatare prin pescuit și include măsuri care privesc efortul și tehnicile de pescuit, un sistem de cote anuale admisibile, limitarea accesului la resurse ( perioade de pescuit interzise, dimensiunile minime ale peștilor care pot fi pescuiți) și definitivarea caracteristicilor uneltelor de pescuit.
În vederea protejarii biodiversității biologice și pentru asigurarea unei exploatări durabile a resurselor acvatice vii se impune elaborarea anuală a "Ordinului" de prohibiție.
Realizarea unui pescuit nedistructiv, de protejare a generațiilor tinere de pești și nevertebrate marine, impune necesitatea îndeplinirii unor criterii privind lungimea minimă a exemplarelor, protejarea speciilor în perioadele de reproducere, respectarea caracteristicilor uneltelor de pescuit.
Elaborarea reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii, existente în apele maritime și continentale, implementarea și controlul aplicării și respectării acestora, sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, rectificată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, "anual, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului se vor stabili perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii".
În data de 28.10.2010 a avut loc la sediul I.C.D.E.A.P.A.Galati, o întâlnire cu reprezentanții institutelor de cercetare acreditate, precum și cu reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Cu această ocazie s-a stabilit "proiectul de ordin" de prohibiție pentru anul 2011.
Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să fiți de acord cu elaborarea acestui ordin.

Direcția Biodiversității

DIRECTOR
Alina FRIM

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

PREȘEDINTE
Marian Sorinel MĂNĂILĂ

 


ORDIN
privind prohibitia pescuitului în anul 2011

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr…….. al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și nr……… al Direcției Biodiversității din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor;
În temeiul:
- art.12, alin.(4) și (5), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, rectificată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009;
- art.1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;
- art.1 alin.(2) lit.a) - c din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pescărești în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare,
- art.7, pct. A, lit.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Avacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia precum și al art.15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1635/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și Ministrul mediului și pădurilor emit următorul ordin:

SECTIUNEA 1 - Zone si perioade de prohibitie
Art.1. - (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, și în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 4 aprilie - 18 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ /sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca - Costești, pe o durată de 100 zile, în perioada 1 aprilie - 9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
Art. 2. - În Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 90 zile, în perioada 4 aprilie - 2 iulie inclusiv.
Art. 3. - Se declară zone de refacere biologică / zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:
 a) Pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ / sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție;
 b) Dunărea Veche, între confluența canalului Olguța cu Dunăre Veche și confluența Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu excepția pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
 c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 și până la confluența cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
 d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, în tot timpul anului;
 e) lacurile Erenciuc și Zmeica în tot timpul anului;
 f) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ / sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
 g) pe brațul Sfântu-Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie și 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
 h) pe Brațul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie și 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunăre, în zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-71 pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie și 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
j) pe Brațul Borcea, zona km 30-50 (Fetești), pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie și 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării;
l) zona Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
  NV: 43o47’ lat. N și 28o35’18” long. E;
  NE: 43o47’ lat. N și 28o40’ long. E;
  SV: 43o44’20” lat. N și 28o35’18” long. E;
  SE: 43o44’20” lat. N și 28o40’ long. E;
și a cărei limită dinspre mal este balizată.
Art. 4. - (1) În zonele de refacere biologică / zonele de protecție, sunt interzise:
 a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice;
 b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;
 c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;
 d) admiterea în zonă a rațelor și gâștelor domestice.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) activitățile prevăzute la lit. a) - c) nu sunt interzise în următoarele situații:
 a) când pescuitul se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;
 b) din considerente de prevenire a inundațiilor.

SECȚIUNEA a 2-a - Specii și perioade de prohibiție

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportiv și familial a speciilor de pești, după cum urmează:
 a) știuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 2 iunie inclusiv;
 b) lostrița, păstrăvul de mare, lipanul și mihalțul, tot timpul anului;
 c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel și coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie și din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
 d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepția:
  - pescuitului în scop științific;
  - pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare de susținere a Dunării și dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
 a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
 b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;
 c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
 d) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menținându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică Exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului și dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. .......al Consiliului din ................de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2011.
Art. 6. - Prohibiția pescuitului în scop comercial și familial a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:
 a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 8 zile, în perioada 24 aprilie - 1mai inclusiv;
 b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 zile, în perioada 1mai - 22 mai inclusiv;
 c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 14 mai - 12 iunie inclusiv.
Art. 7. - Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de 46 de zile în perioada 1 martie - 15 aprilie inclusiv, în zonele:
 - Dunăre Mm 53 - 54 ( Isaccea) și Mm 67 - 68,5 (Groapa Catargului, Pluton);
 - Braț Borcea, km 37 - 47.

SECȚIUNEA a 3-a - Dispoziții finale

Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim - Sinoe și în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 zile, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 septembrie, inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim - Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.
Art. 9. - Dimensiunile minime ale peștilor și altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art.10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepția celor din teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole dețin licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
 a) facturi fiscale de achiziție a materialului piscicol de la societățile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
 b) bilanțul financiar-contabil pentru anul 2010;
 c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleșteelor;
 d) licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte și în prezența reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
Art.11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și complectări de Legea nr. 317/2009 și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare.
Art.12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 8/126/2010 privind prohibiția pescuitului în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr 109 din 18 februarie 2010.
Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Valeriu TABĂRĂ

Ministrul mediului și pădurilor,

Làszló BORBÉLY

 

 


* Sursa documentului MADR .

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
East Spinning Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.