Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Regulament de practicare a pescuitului recreativ si sportiv

I. Perioade, durate ºi zone de prohibiþie a pescuitului
Pescuitul oricãror specii de peºti ºi al altor vieþuitoare acvatice vii se realizeazã în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale ºi al ministrului mediului ºi pãdurilor privind prohibiþia anualã a pescuitului.

II.  Protecþia resurselor piscicole
II. 1.
1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, Asociaþia Prieteni Pescari poate propune stabilirea unor zone de protecþie piscicolã, care se delimiteazã pe teren prin semne distincte.
2) Zonele de protecþie piscicolã pot fi:
  a) de protecþie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor ºi dezvoltarea puietului;
  b) de protecþie a diversitãþii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
  c) de protecþie pentru iernarea peºtelui.
3) în zonele de protecþie piscicolã, pentru o anumitã perioadã pot fi limitate sau interzise:
 a) pescuitul anumitor specii de peºti ºi al altor vieþuitoare acvatice;
 b) lucrãri care împiedicã migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenþa populaþiilor piscicole, cum ar fi:
    - îngustarea / bararea cursului apei;
    - tãierea ºi recoltarea vegetaþiei;
    - extragerea de nãmol, nisip ºi pietriº;
    - colectarea gheþii;
 c) lucrãri în zona malurilor, precum ºi tãierea arborilor ºi arbuºtilor de pe mal.
4) Prin excepþie de la prevederile alin.(3), activitãþile prevãzute nu pot fi limitate sau interzise în urmãtoarele situaþii:
 a) când activitãþile se desfãºoarã în scopuri ºtiinþifice sau de cercetare;
 b) din considerente de prevenire a inundaþiilor.
II. 2.
1) Asociaþia Prieteni Pescari poate propune Agenþiei Naþionale pentru Pescuit ºi Acvacultura (ANPA) programe de redresare a populaþiilor unor specii de peºti valoroase sau periclitate ºi poate participa la:
  a) identificarea, amenajarea ºi protecþia zonelor de reproducere;
  b) înfiinþarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economicã si ºtiinþificã;
  c) organizarea activitãþii de monitorizare a populaþiilor piscicole ºi stabilirea mãsurilor de refacere a populaþiilor periclitate.
2) în caz de necesitate se pot lua mãsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.
II. 3.
1) Asociaþia Prieteni Pescari poate solicita ANPA declararea regiunilor de cruþare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea ºi hrãnirea puietului ºi adulþilor aparþinând speciilor de vieþuitoare acvatice.
2) In apele declarate regiuni de cruþare se interzic pe toatã perioada anului pescuitul în scop comercial ºi recreativ/sportiv, precum ºi alte activitãþi cum sunt:
   - recoltarea vegetaþiei;
   - extragerea balastului;
   - vânatul;
   - creºterea animalelor.
II. 4.
În scopul asigurãrii protecþiei resurselor piscicole, Asociaþia Prieteni Pescari are obligaþia sã respecte prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul ºi acvacultura, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

III.  Condiþiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ / sportiv
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

IV.  Dimensiunile minime ale exemplarelor de peºti
1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peºti sunt cele prevãzute în reglementãrile legale în vigoare.
2) Lungimea peºtelui stabilitã pentru pescuit este determinatã prin mãsurarea distanþei de la vârful botului pânã la baza înotãtoarei caudale.
3) Puietul ºi exemplarele de peºti capturate sub dimensiunile minime prevãzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apã, în stare vie.
4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceastã specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apã, în stare vie.

V.  Tarife de acces practicate in zona de pescuit
  1) Tarif saptamanal de acces in zona de pescuit: 5 lei;
  2) Tarif lunar de acces in zona de pescuit: 10 lei;
  3) Tarif anual de acces in zona de pescuit: 20 lei.

VI.  Diverse
1) Acþiunile de populare cu material biologic se efectueazã în prezenþa reprezentanþilor ANPA.
2) Armonizarea planurilor de activitati ale Asociatiei Prieteni Pescari si Asociatiei Amicii Prutului, intre care exista un contract de asociatiune, privind pescuitul recreativ/sportiv pe zona de pescuit recreativ-sportiv pentru care li s-a eliberat autorizatie de pescuit recreativ-sportiv pentru obligatiile ce le revin conform art 8 alin (1) din Ordinul nr. 15 din 20.01.2011 al MADR privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
3) Armonizarea planurilor de activitati ale Asociatiei Prieteni Pescari si Asociatiei Amicii Prutului pentru efectuarea unei actiuni comune de ecologizare a zonelor de pescuit recreativ-sportiv pentru care li s-a eliberat autorizatie de pescuit recreativ-sportiv.
4) Prezentul regulament se completeazã cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a legislaþiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale.

 
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
WSB Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.